• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Reading AZ - The Alphabet

0( 0 REVIEWS )
8 STUDENTS

Đây là bộ sách học bảng chữ cái đến từ website luyện nghe và luyện đọc nổi tiếng mà rất nhiều bậc phụ huynh đã chọn mua tài khoản cho con học: https://www.readinga-z.com/. Trước khi bắt đầu học Reading AZ, vốn có hơn 3.000 đầu sách phân theo trình độ từ thấp đến cao thì chúng ta hãy cùng học bảng chữ cái nhé!

Course Curriculum

Letter A
Letter A 00:15:00
Letter A : Listen and Choose 00:05:00
Letter A : Memory Game 00:05:00
Letter A : Review 00:15:00
Letter A : Speak Test 00:06:00
Letter B
Letter B 00:15:00
Letter B : Listen and Choose 00:05:00
Letter B : Memory Game 00:05:00
Letter B : Review 00:15:00
Letter B : Speak Test 00:06:00
Letter C
Letter C 00:15:00
Letter C: Listen and repeat 00:15:00
Letter C: Test 00:06:00
Letter D
Letter D 00:15:00
Letter D: Listen and repeat 00:15:00
Letter D: Test 00:06:00
Letter E
Letter E 00:15:00
Letter E: Listen and repeat 00:15:00
Letter E: Test 00:06:00
Letter F
Letter F 00:15:00
Letter F: Listen and repeat 00:15:00
Letter F: Test 00:06:00
Letter G
Letter G 00:15:00
Letter G: Listen and repeat 00:15:00
Letter G: Test 00:06:00
Letter H
Letter H 00:15:00
Letter H: Listen and repeat 00:15:00
Letter H: Test 00:06:00
Letter I
Letter I 00:15:00
Letter I: Listen and repeat 00:15:00
Letter I: Test 00:06:00
Letter J
Letter J 00:15:00
Letter J: Listen and repeat 00:15:00
Letter J: Test 00:06:00
Letter K
Letter K 00:15:00
Letter K: Listen and repeat 00:15:00
Letter K: Test 00:06:00
Letter L
Letter L 00:15:00
Letter L: Listen and repeat 00:15:00
Letter L: Test 00:06:00
Letter M
Letter M 00:15:00
Letter M: Listen and repeat 00:15:00
Letter M: Test 00:06:00
Letter N
Letter N 00:15:00
Letter N: Listen and repeat 00:15:00
Letter N: Test 00:06:00
Letter O
Letter O 00:15:00
Letter O: Listen and repeat 00:15:00
Letter O: Test 00:06:00
Letter P
Letter P 00:15:00
Letter P: Listen and repeat 00:15:00
Letter P: Test 00:06:00
Letter Q
Letter Q 00:15:00
Letter Q: Listen and repeat 00:15:00
Letter Q: Test 00:06:00
Letter R
Letter R 00:15:00
Letter R: Listen and repeat 00:15:00
Letter R: Test 00:06:00
Letter S
Letter S 00:15:00
Letter S: Listen and repeat 00:15:00
Letter S: Test 00:06:00
Letter T
Letter T 00:15:00
Letter T: Listen and repeat 00:15:00
Letter T: Test 00:06:00
Letter U
Letter U 00:15:00
Letter U: Listen and repeat 00:15:00
Letter U: Test 00:06:00
Letter V
Letter V 00:15:00
Letter V: Listen and repeat 00:15:00
Letter V: Test 00:06:00
Letter W
Letter W 00:15:00
Letter W: Listen and repeat 00:15:00
Letter W: Test 00:06:00
Letter X
Letter X 00:15:00
Letter X: Listen and repeat 00:15:00
Letter X: Test 00:06:00
Letter Y
Letter Y 00:15:00
Letter Y: Listen and repeat 00:15:00
Letter Y: Test 00:06:00
Letter Z
Letter Z 00:15:00
Letter Z: Listen and repeat 00:15:00
Letter Z: Test 00:06:00
Letter A-Z
Letter A-Z 00:15:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • UNLIMITED ACCESS
  • Course Certificate

Instructors

8 STUDENTS ENROLLED
top
© Copyright 2020 - IPA English. All rights reserved.