• Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Sight Words Tales

0( 0 REVIEWS )
5 STUDENTS

Bộ truyện gồm 25 cuốn truyện to đẹp, gồm các câu truyện chủ yếu được cấu thành một cách có hệ thống từ 100 sight words thường dùng nhất. Cùng với hình ảnh sống động và lời giải thích ngay trên trang đó sẽ giúp bé nhớ các từ sight words rất tốt, các từ sight words cũng được in đỏ đậm giúp các bé tập trung hơn. Đây sẽ là bộ truyện tuyệt với để đặt nền móng cho các bé mới bắt đầu tập đọc.

Đặc biệt sau mỗi cuốn sách là các bài tập luyện tập nội dung mà bé đã đọc trước đó, giúp bé phát huy khả năng ghi nhớ hiệu quả.

Course Curriculum

Can We Get a Pet
Can We Get a Pet 00:15:00
Can We Get a Pet: Review 00:05:00
Can We Get a Pet: Speak Test 00:06:00
Can We Get a Pet: Fill-ins 00:06:00
Come to the Zany Zoo
Come to the Zany Zoo 00:15:00
Come to the Zany Zoo: Review 00:05:00
Come to the Zany Zoo: Speak Test 00:06:00
Come to the Zany Zoo: Fill-ins 00:06:00
A House for Mouse
A House for Mouse 00:15:00
A House for Mouse: Review 00:05:00
A House for Mouse: Speak 00:06:00
A House for Mouse: Fill-ins 00:06:00
Look at That Cat!
Look at That Cat! 00:15:00
Look at That Cat!: Review 00:05:00
Look at That Cat!: Speak Test 00:06:00
Look at That Cat: Fill-ins 00:06:00
My Dragon and I
My Dragon and I 00:15:00
My Dragon and I: Review 00:05:00
My Dragon and I: Speak Test 00:06:00
My Dragon and I: Fill-ins 00:06:00
Oodles of Noodles
Oodles of Noodles 00:15:00
Oodles of Noodles: Review 00:05:00
Oodles of Noodles: Speak Test 00:06:00
Oodles of Noodles: Fill-ins 00:06:00
The Fix-It-Up Fairy
The Fix-It-Up Fairy 00:15:00
The Fix-It-Up Fairy: Review 00:05:00
The Fix-It-Up Fairy: Speak Test 00:06:00
The Fix-It-Up Fairy: Fill-ins 00:06:00
A Book With a Pig
A Book With a Pig 00:15:00
A Book With a Pig: Review 00:05:00
A Book With a Pig: Speak Test 00:06:00
A Book With a Pig: Fill-ins 00:06:00
Don't Be Afraid, Monster
Don’t Be Afraid, Monster 00:15:00
Don’t Be Afraid, Monster: Review 00:05:00
Don’t Be Afraid, Monster: Speak Test 00:06:00
Don’t Be Afraid, Monster: Fill-ins 00:06:00
Does Polly Want a Cracker?
Does Polly Want a Cracker? 00:15:00
Does Polly Want a Cracker? : Review 00:05:00
Does Polly Want a Cracker? : Speak Test 00:06:00
Does Polly Want a Cracker? : Fill-ins 00:06:00
How Do You Make a Giraffe Laugh?
How Do You Make a Giraffe Laugh? 00:15:00
How Do You Make a Giraffe Laugh? : Review 00:05:00
How Do You Make a Giraffe Laugh? : Speak Test 00:06:00
How Do You Make a Giraffe Laugh? : Fill-ins 00:06:00
What Shall I Bring the King?
What Shall I Bring the King? 00:15:00
What Shall I Bring the King? : Review 00:05:00
What Shall I Bring the King? : Speak Test 00:06:00
What Shall I Bring the King? : Fill-ins 00:06:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • UNLIMITED ACCESS
  • Course Badge
  • Course Certificate

Instructors

5 STUDENTS ENROLLED
top
© Copyright 2020 - IPA English. All rights reserved.