/ʊə/ and /əʊ/

Để phát âm chuẩn nguyên âm đôi /ʊə/ và /əʊ/, tập trung vào 2 âm và nối 2 âm đó 1 cách trơn tru, âm đầu trong nguyên âm đôi thường dài và to hơn.

/əʊ//ʊə/
- Bắt đầu từ âm /ʊ/, sau đó di chuyển về âm /ə/.
- Khi bắt đầu với âm /ʊ/, môi hơi tròn, chu ra, đầu lưỡi chạm hàm răng dưới, cuống lưỡi nâng lên. Sau đó thả lỏng lưỡi khi chuyển sang âm /ə/, miệng hơi mở.
- Bắt đầu từ âm /ə/, sau đó di chuyển về phía âm /ʊ/.
- Khi bắt đầu, môi hơi tròn, đầu lưỡi chạm hàm răng dưới, lưỡi và môi thả lỏng. Sau đó, dần khép miệng, thu hẹp vòng tròn môi. Kết thúc âm, môi sẽ hơi chu ra.

1. Let’s practise the /ʊə/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!2. Let’s practise the /əʊ/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO