/aʊ/ and /eɪ/

Để phát âm chuẩn nguyên âm đôi /aʊ/ và /eɪ/, tập trung vào 2 âm và nối 2 âm đó 1 cách trơn tru, âm đầu trong nguyên âm đôi thường dài và to hơn.

/eɪ//aʊ/
- Bắt đầu từ âm /a/, sau đó di chuyển về âm /ʊ/.
- Khi bắt đầu, miệng mở hình ovan. Sau đó, môi dần khép, chu lên phía trước, cảm giác căng, cuốn lưỡi nâng lên cao.
- Bắt đầu từ âm /e/, sau đó di chuyển về phía âm /ɪ/.
- Khi bắt đầu, miệng mở rộng thoải mái, đầu lưỡi chạm hàm răng dưới, hàm hạ. Sau đó, môi dần kéo sang 2 bên về phía tai, hàm dưới nâng lên một chút. Kết thúc âm, môi mở hờ.

1. Let’s practise the /aʊ/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!2. Let’s practise the /eɪ/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock