/uː/ and /ʊ/

Cùng xem video và mô tả cách đọc 2 nguyên âm /uː/ và /ʊ/, hãy so sánh độ tròn môi, độ chu môi và độ dài của âm khi phát âm 2 âm này nhé.

/ʊ//uː/
Đây là một nguyên âm dài.
- Lưỡi: thả lỏng lưỡi và đặt đầu lưỡi ngay phía sau răng cửa hàm dưới. Nâng cao cuốn lưỡi.
- Môi: tròn và chu lên như khi thổi bong bóng.
Đây là một nguyên âm ngắn.
- Lưỡi: thả lỏng lưỡi và đặt đầu lưỡi ngay phía sau răng cửa hàm dưới. Nâng cuốn lưỡi lên một chút.
- Môi: hé tròn, hơi đưa ra phía trước.

1. Let’s practise the /uː/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!2. Let’s practise the /ʊ/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO