/uː/ and /ʊ/

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".

Cùng xem video và mô tả cách đọc 2 nguyên âm /uː/ và /ʊ/, hãy so sánh độ tròn môi, độ chu môi và độ dài của âm khi phát âm 2 âm này nhé.

/ʊ//uː/
Đây là một nguyên âm dài.
- Lưỡi: thả lỏng lưỡi và đặt đầu lưỡi ngay phía sau răng cửa hàm dưới. Nâng cao cuốn lưỡi.
- Môi: tròn và chu lên như khi thổi bong bóng.
Đây là một nguyên âm ngắn.
- Lưỡi: thả lỏng lưỡi và đặt đầu lưỡi ngay phía sau răng cửa hàm dưới. Nâng cuốn lưỡi lên một chút.
- Môi: hé tròn, hơi đưa ra phía trước.

Let’s practise the /uː/ sound

Click these words or sentences to hear the sound, then repeat!

Let’s practise the /ʊ/ sound

Click these words or sentences to hear the sound, then repeat!

Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO