/e/ and /æ/

Cùng xem video và mô tả cách đọc 2 nguyên âm /e/ và /æ/, hãy so sánh độ mở rộng miệng khi phát âm 2 âm này nhé.

/æ//e/
Đây là một nguyên âm ngắn.
- Lưỡi: thả lỏng và đặt đầu lưỡi đặt ngay phía sau răng cửa hàm dưới. Phần phía trước lưỡi nâng lên nhẹ nhàng.
- Âm này khá giống âm "e" trong tiếng việt.
Đây là một nguyên âm ngắn.
- Lưỡi: thả lỏng và đặt đầu lưỡi đặt ngay phía sau răng cửa hàm dưới. Phần sau lưỡi hạ thấp.
- Môi: mở, căng sang 2 bên, miệng không tròn.

1. Let’s practise the /e/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!



2. Let’s practise the /æ/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!



Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock