/ɔː/ and /ɒ/

Cùng xem video và mô tả cách đọc 2 nguyên âm /ɔː/ và /ɒ/, hãy so sánh độ mở rộng miệng và độ dài khi phát âm 2 âm này nhé.

/ɒ//ɔː/
Đây là một nguyên âm dài.
- Lưỡi: thả lỏng lưỡi, đặt đầu lưỡi thoải mái phía dưới sau răng cửa hàm dưới. Phần cuối lưỡi nâng cao nhưng không cao như âm /uː/.
- Môi: mở tròn, hướng nhiều về phía trước.
Đây là một nguyên âm ngắn.
- Lưỡi: thả lỏng và đặt đầu lưỡi đặt ngay phía sau răng cửa hàm dưới.
- Môi: mở, hơi tròn, hơi hướng về phía trước.

1. Let’s practise the /ɔː/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!2. Let’s practise the /ɒ/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock