/w/ and /j/

Để phát âm chuẩn phụ âm /w/ và /j/, bạn chú ý tới thứ tự chuyển động môi của 2 âm. Âm /w/ bạn chu môi trước rồi mở rộng sau, âm /j/ thì ngược lại nhưng khi kết thúc không chu môi nhiều như âm /w/. Một lưu ý nữa là cả 2 âm đều là âm hữu thanh nên cần rung thanh quản khi phát âm.

/j//w/
Đây là một âm hữu thanh.
- Bắt đầu chu miệng ra ngoài, giống như khi tạo âm /u:/.
- Nhanh chóng mở rộng và tách môi ra, dịch chuyển khóe môi hướng về phía tai.
- Giữ vị trí này cho đến khi chuyển sang nguyên âm tiếp theo trong từ.
- Dây thanh quản rung khi phát âm âm này.
Đây là một âm hữu thanh.
- Nâng lưỡi hướng lên phía vòm lợi.
- Nâng phần thân lưỡi lên vị trí cao nhất có thể, nhưng không chạm vào ngạc cứng.
- Đặt cạnh lưỡi dựa vào hàm răng phía sau.
- Dây thanh quản rung khi phát âm âm này.

1. Let’s practise the /w/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!2. Let’s practise the /j/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO