/r/ and /l/

Để phát âm chuẩn phụ âm /r/, bạn chú ý tới việc tròn môi. Còn âm /l/ thì chú ý đến vị trí của lưỡi. Đây là điểm mấu chốt để phát âm chuẩn âm /l/. Đưa đầu lưỡi chạm vào chân răng cửa hàm trên. Bây giờ, hạ cuống lưỡi xuống. Nếu bạn phát âm đúng âm /l/ này, bạn sẽ có thể kéo dài âm này.

/l//r/
Đây là một âm hữu thanh.
- Bắt đầu bằng việc tạo âm /d/ như đã học ở trên.
- Khi đầu lưỡi hạ xuống ở cuối âm, cong đầu lưỡi hướng về phía sau một chút.
- Đầu lưỡi nâng lên và hướng về phía vòm miệng trên.
- Dây thanh quản rung khi phát âm âm này.
Đây là một âm hữu thanh.
- Đặt đầu lưỡi trên vòm miệng trên.
- Hạ cạnh lưỡi xuống và giữ cho chúng không chạm vào răng. Khi hít hơi vào nếu thấy khí lạnh ở cạnh lưỡi tức là lưỡi đã được đặt ở vị trí chính xác.
- Đẩy hơi ra ngoài. Hơi sẽ đi ra ngoài qua 2 cạnh lưỡi.
- Giữ lưỡi ở nguyên vị trí trong suốt quá trình tạo âm.
- Dây thanh quản rung khi phát âm âm này.

1. Let’s practise the /r/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!2. Let’s practise the /l/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock