/ʃ/ and /ʒ/

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".

Để phát âm chuẩn phụ âm /ʃ/ và /ʒ/, bạn tạo âm như âm /s/ đã học ở bài trước, nhưng nhớ làm tròn môi, dây thanh quản không rung khi phát âm âm /ʃ/, còn âm /ʒ/ thì rung dây thanh quản.

/ʒ//ʃ/
Đây là một âm vô thanh.
- Tạo âm /s/ như đã học ở bài trước.
- Nhẹ nhàng làm tròn môi.
- Chầm chậm di chuyển lưỡi về phía sau vào trong khoang miệng một chút.
Đây là một âm hữu thanh.
- Tạo khẩu hình miệng giống âm /ʃ/ nhưng hơi đi ra yếu hơn.
- Dây thanh quản rung khi phát âm âm này.

Let’s practise the /ʃ/ sound

Click these words or sentences to hear the sound, then repeat!

Let’s practise the /ʒ/ sound

Click these words or sentences to hear the sound, then repeat!

Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO