/ʃ/ and /ʒ/

Để phát âm chuẩn phụ âm /ʃ/ và /ʒ/, bạn tạo âm như âm /s/ đã học ở bài trước, nhưng nhớ làm tròn môi, dây thanh quản không rung khi phát âm âm /ʃ/, còn âm /ʒ/ thì rung dây thanh quản.

/ʒ//ʃ/
Đây là một âm vô thanh.
- Tạo âm /s/ như đã học ở bài trước.
- Nhẹ nhàng làm tròn môi.
- Chầm chậm di chuyển lưỡi về phía sau vào trong khoang miệng một chút.
Đây là một âm hữu thanh.
- Tạo khẩu hình miệng giống âm /ʃ/ nhưng hơi đi ra yếu hơn.
- Dây thanh quản rung khi phát âm âm này.

1. Let’s practise the /ʃ/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!2. Let’s practise the /ʒ/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock