/h/ and /m/

Để phát âm chuẩn phụ âm /h/, bạn chú ý hơi há miệng và đẩy ra một luồng hơi nhẹ, dây thanh quản không rung. Còn âm /m/ thì mím môi và đẩy hơi qua mũi, dây thanh quản rung.

/m//h/
Đây là một âm vô thanh.
- Thả lỏng lưỡi để lưỡi được đặt tự nhiên dưới khoang miệng.
- Thả lỏng môi ở vị trí trung lập.
- Đẩy ra một luồng hơi giống như khi bạn đang thở phào nhẹ nhõm.
Đây là một âm hữu thanh.
- Nhẹ nhàng mím môi, môi trên và môi dưới chạm nhau.
- Vị trí lưỡi bên trong giống âm m trong tiếng việt.
- Đẩy hơi qua mũi, hơi sẽ không đi ra từ miệng.
- Dây thanh quản rung khi phát âm này.

1. Let’s practise the /h/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!2. Let’s practise the /m/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO