My Oxford Reading Tree Dictionary – Letter C 1

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".castle
/ˈkɑːsl/
lâu đài

A castle is a large old building with thick walls
/ə ˈkɑːsl ɪz ə lɑːʤ əʊld ˈbɪldɪŋ wɪð θɪk wɔːlz/
Lâu đài là một tòa nhà cổ lớn với những bức tường dày

cake
/keɪk/
bánh ngọt

A cake is a sweet food
/ə keɪk ɪz ə swiːt fuːd/
Bánh ngọt là một món ăn ngọt

cat
/kæt/
con mèo

A cat is a small furry animal
/ə kæt ɪz ə smɔːl ˈfɜːrɪ ˈænɪməl/
Mèo là một loài động vật có lông nhỏ

car
/kɑː/
xe hơi

A car has wheels and an engine
/ə kɑː həz wiːlz ənd ən ˈenʤɪn/
Một chiếc ô tô có bánh xe và động cơ

chair
/ʧeə/
cái ghế

You sit on a chair
/jʊ sɪt ɒn ə ʧeə/
Bạn ngồi trên ghế

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO