Chính sách quyền riêng tư

1. Giới thiệu

Website tienganhipa.com là một Blog Học tiếng anh cùng con. Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của người dùng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký tài khoản, mua khóa học hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

  • Tên, địa chỉ email, số điện thoại.
  • Thông tin thanh toán.
  • Thông tin về việc sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

  • Cung cấp cho bạn các khóa học và dịch vụ của chúng tôi.
  • Liên hệ với bạn về các vấn đề liên quan đến tài khoản hoặc dịch vụ của chúng tôi.
  • Cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.
  • Gửi cho bạn thông tin marketing về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

4. Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi:

  • Chúng tôi được bạn đồng ý.
  • Chúng tôi cần chia sẻ thông tin để cung cấp cho bạn các khóa học hoặc dịch vụ của chúng tôi.
  • Chúng tôi được yêu cầu chia sẻ thông tin bởi luật hoặc quy định.

5. Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: tienganhipa@gmail.com

6. Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

7. Thay đổi chính sách này

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi.

8. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: tienganhipa@gmail.com

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock