/p/ and /b/

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".

Để phát âm chuẩn phụ âm /p/ và /b/, bạn chú ý tới việc mím môi, âm /p/ có bật hơi và không rung cổ họng, còn âm /b/ thì ngược lại.

/b//p/
Đây là một âm vô thanh.
- Nhẹ nhàng mím môi, 2 môi chạm nhau.
- Bắt đầu đẩy hơi, giữ luồng hơi phía sau môi.
- Không để bất cứ luồng khí nào đi qua mũi.
- Nhanh chóng tách 2 môi để luồng hơi được bật ra ngoài tạo thành âm /p/.
-Khi phát âm này, dây thanh quản không rung.
Đây là một âm hữu thanh.
- Tạo khẩu hình giống âm /b/.
- Dây thanh quản rung khi phát âm này.
- Không có luồng hơi phát ra như âm /p/.

1. Let’s practise the /p/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!2. Let’s practise the /b/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock