/k/ and /g/

Để phát âm chuẩn phụ âm /k/ và /g/, bạn chú ý âm /k/ có bật hơi và không rung cổ họng, còn âm /g/ thì ngược lại.

/g//k/
Đây là một âm vô thanh.
- Nâng phần cuốn lưỡi chạm vào ngạc mềm và chặn luồng hơi trong miệng.
- Nhanh chóng hạ cuốn lưỡi xuống, đồng thời đẩy luồng hơi ra miệng.
Đây là một âm hữu thanh.
- Các bước để tạo ra âm /g/ giống như âm /k/. Tuy nhiên, vì âm /g/ là một âm hữu thanh nên khi phát âm âm này, dây thanh quản sẽ rung.

1. Let’s practise the /k/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!2. Let’s practise the /g/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO