/k/ and /g/

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".

Để phát âm chuẩn phụ âm /k/ và /g/, bạn chú ý âm /k/ có bật hơi và không rung cổ họng, còn âm /g/ thì ngược lại.

/g//k/
Đây là một âm vô thanh.
- Nâng phần cuốn lưỡi chạm vào ngạc mềm và chặn luồng hơi trong miệng.
- Nhanh chóng hạ cuốn lưỡi xuống, đồng thời đẩy luồng hơi ra miệng.
Đây là một âm hữu thanh.
- Các bước để tạo ra âm /g/ giống như âm /k/. Tuy nhiên, vì âm /g/ là một âm hữu thanh nên khi phát âm âm này, dây thanh quản sẽ rung.

Let’s practise the /k/ sound

Click these words or sentences to hear the sound, then repeat!

Let’s practise the /g/ sound

Click these words or sentences to hear the sound, then repeat!

Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock