/f/ and /v/

Để phát âm chuẩn phụ âm /f/ và /v/, bạn chú ý đặt hàm răng trên lên phần bên trong của môi dưới, âm /f/ có bật hơi và không rung cổ họng, còn âm /v/ thì ngược lại.

/v//f/
Đây là một âm vô thanh.
- Thả lỏng lưỡi trong khoang miệng.
- Đặt hàm răng trên lên phần bên trong của môi dưới.
- Giữ cho răng và môi chạm nhau vừa đủ khi đẩy hơi, nhưng cũng không quá chặt vì như vậy luồng hơi sẽ không thoát ra được.
Đây là một âm hữu thanh.
- Tạo khẩu hình miệng giống âm /f/ nhưng hơi ra ít hơn.
- Dây thanh quản rung khi phát âm âm này.

1. Let’s practise the /f/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!2. Let’s practise the /v/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock