/t/ and /d/

Nếu tính năng chấm điểm phát âm không hoạt động, bạn vui lòng mở website trên máy tính hoặc laptop bằng trình duyệt Chrome và cho phép sử dụng Microphone nhé!

Mẹo: nếu máy tính không nhận diện được từ vựng bạn đã đọc, bạn có thể đọc thêm từ "hey" trước mỗi từ vựng nhé. Ví dụ: thay vì nói "apple", bạn có thể nói "hey apple".

Để phát âm chuẩn phụ âm /t/ và /d/, bạn chú ý đặt đầu lưỡi chạm vòm lợi phía trên, âm /t/ có bật hơi nhưng đừng để luồng khí nào qua mũi và không rung cổ họng, còn âm /d/ thì cũng bật hơi giống âm /t/ nhưng yếu hơn và có rung cổ họng.

/d//t/
Đây là một âm vô thanh.
- Đặt đầu lưỡi chạm vòm lợi phía trên.
- Đặt cạnh lưỡi chạm với răng hàm trên.
- Bắt đầu đẩy hơi, giữ luồng hơi phía sau răng.
- Đừng để bất cứ luồng khí nào đi qua mũi.
- Nhanh chóng hạ lưỡi xuống, đồng thời đẩy luồng hơi bật ra ngoài.
Đây là một âm hữu thanh.
- Tạo khẩu hình miệng giống âm /t/ nhưng luồng hơi được bật ra yếu hơn.
- Dây thanh quản rung khi phát âm âm này.

1. Let’s practise the /t/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!2. Let’s practise the /d/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO