/s/ and /z/

Để phát âm chuẩn phụ âm /s/ và /z/, bạn chú ý đặt đầu để luồng hơi thoát ra từ khe hở hẹp giữa lưỡi và vòm lợi trên khi phát âm âm /s/, còn âm /z/ thì hơi đi ra yếu hơn và dây thanh quản rung khi phát âm âm này.

/z//s/
Đây là một âm vô thanh.
- Nâng bề mặt lưỡi lên gần với vòm lợi, nhưng không chạm vào vòm lợi.
- Sau đó, để luồng hơi thoát ra từ khe hở hẹp giữa lưỡi và vòm lợi trên.
Đây là một âm hữu thanh.
- Tạo khẩu hình miệng giống âm /s/ nhưng hơi đi ra yếu hơn.
- Dây thanh quản rung khi phát âm âm này.

1. Let’s practise the /s/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!2. Let’s practise the /z/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock