/ɪə/ and /eə/

Để phát âm chuẩn nguyên âm đôi /ɪə/ và /eə/, tập trung vào 2 âm và nối 2 âm đó 1 cách trơn tru, âm đầu trong nguyên âm đôi thường dài và to hơn.

/eə//ɪə/
- Bắt đầu từ âm /ɪ/, sau đó di chuyển về âm /ə/.
- Khi bắt đầu, miệng mở theo chiều ngang, hai hàm răng và môi gần chạm nhưng không khép vào nhau. Phần đầu lưỡi nâng lên khi phát âm âm /ɪ/ và hạ xuống về vị trí tự nhiên khi phát âm âm /ə/.
- Kết thúc âm, môi hơi chu ra.
- Bắt đầu từ âm /e/, sau đó di chuyển về phía âm /ə/.
- Khi bắt đầu, miệng mở rộng thoải mái, đầu lưỡi chạm hàm răng cửa dưới. Phần cuống lưỡi hạ xuống một chút ở âm đầu tiên /e/, sau đó thả lỏng khi di chuyển sang âm /ə/.
- Kết thúc âm, môi hơi chu ra.

1. Let’s practise the /ɪə/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!2. Let’s practise the /eə/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock