/ɑː/ and /ʌ/

Cùng xem video và mô tả cách đọc 2 nguyên âm /ɑː/ và /ʌ/, hãy so sánh độ mở rộng và độ dài của âm khi phát âm 2 âm này nhé.

/ʌ//ɑː/
Đây là một nguyên âm dài.
- Miệng: mở miệng khá rộng như khi ngáp.
- Lưỡi: thả lỏng, đầu lưỡi đặt ngay phía sau răng cửa hàm dưới. Lưỡi sẽ thấp hơn âm /ɜː/
Đây là một nguyên âm ngắn.
- Lưỡi: thân lưỡi nâng nhẹ lên, thả lỏng và hạ đầu lưỡi xuống ngay phía sau răng cửa hàm dưới.
- HàmMôi thả lỏng

1. Let’s practise the /ɑː/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!2. Let’s practise the /ʌ/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO