/n/ and /ŋ/

Để phát âm chuẩn phụ âm /n/ và /ŋ/, bạn chú ý đẩy hơi qua mũi, dây thanh quản rung khi phát âm 2 âm này.

/ŋ//n/
Đây là một âm hữu thanh.
- Đặt đầu lưỡi chạm vòm miệng trên.
- Đặt cạnh lưỡi tiếp xúc răng hàm trên.
- Vị trí lưỡi bên trong giống âm "n" trong tiếng Việt.
- Đẩy hơi qua mũi, hơi sẽ không đi ra từ miệng.
- Dây thanh quản rung khi phát âm này.
Đây là một âm hữu thanh.
- Nâng cuốn lưỡi chạm vào ngạc mềm, như khi bạn chuẩn bị phát âm âm "ng" trong tiếng Việt.
- Lưỡi thả lỏng ở dưới khoang miệng.
- Vị trí lưỡi bên trong gần giống âm "ng" trong tiếng Việt.
- Đẩy hơi qua mũi.
- Dây thanh quản rung khi phát âm âm này.

1. Let’s practise the /n/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!2. Let’s practise the /ŋ/ sound.

Click these words to hear the sound, then repeat!


Click these sentences to hear the sound, then repeat!Nguồn video: bbclearningenglish

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Chúng tôi đã phát hiện thấy bạn đang sử dụng tiện ích mở rộng để chặn quảng cáo. Vui lòng hỗ trợ chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa các trình chặn quảng cáo này.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock